Polisi ac Ymchwil


  WG-docs-cy
  Guide-to-the-law-cy
  STPCD-cy


  Stat-instruments-cy
  WG-stats-cy
Ymgynghoriadau – Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysgDiwygio gweithdrefnau llywodraethu ysgolion – cyflwyno sylwadau gan 23 Medi 2020

Ymgynghori ynghylch newidiadau a fyddai yn:

 • caniatáu cadw cofnod electronig a rhith gyfarfodydd
 • diddymu meini prawf anghymhwyso yn ymwneud â Deddf Iechyd Meddwl 1988, sydd bellach wedi dyddio.


Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol – cyflwyno sylwadau gan 30 Medi 2020

Ymgynghori ar welliannau posibl i’r modd y bydd y fframwaith yn cefnogi:

 • iechyd meddwl a lles emosiynol cadarnhaol pob dysgwr a’r staff;
 • datblygu ac ymgorffori arferion gorau;
 • cysondeb a chydweithrediad rhwng ysgolion a phartneriaid;
 • gweithgareddau fel hyfforddiant ac ymwybyddiaeth.

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 / Jane Morris 07957 969708