Polisi ac Ymchwil


  WG-docs-cy
  Guide-to-the-law-cy
  STPCD-cy


  Stat-instruments-cy
  WG-stats-cy
Ymgynghoriadau – Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysgLlacio’r gofynion adrodd mewn ysgolion – cyflwyno sylwadau gan 10 Gorffennaf 2020

Ymgynghori ar:

 • diddymu Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) 2011
 • diwygio Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) 2011
 • diwygio Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011
 • diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion (Cymru) 2011
 • diwygio Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru)

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708