Polisi ac Ymchwil

Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

Canllaw ar y Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion

Gwrthsafiad a pharch – datblygu cydlyniant cymunedol 2015

Offerynnau Statudol Cymru

Ystadegau ac Ymchwil Llywodraeth Cymru
Ymgynghoriadau – Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Cwricwlwm drafft i Gymru 2022 – Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 19 Gorffennaf 2019

Bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei addysgu ym mhob ysgol a lleoliad a ariennir nas cynhelir hyd at Flwyddyn 7 o fis Medi 2022. Yna, bydd yn cael ei gyflwyno gam wrth gam tan y bydd yn cynnwys Blwyddyn 11 erbyn 2026.

Os ydych yn gweithio ym myd addysg, yn cefnogi’r gwaith o’i gyflwyno neu os oes gennych ddiddordeb yn y maes, rydym yn awgrymu eich bod yn dod yn gyfarwydd â Chanllawiau Cwricwlwm i Gymru 2022 cyn i chi roi adborth.

Arolygiaeth dysgu: gwrando, dysgu a newid gyda’n gilydd – cyflwynwch eich sylwadau erbyn 19 Gorffennaf 2019.

Ymgynghori ar ein blwyddyn bontio arfaethedig yn 2020-2021. Yr ymgynghoriad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres. Nawr yw eich cyfle i ddylanwadu ar y modd y mae arolygu yn cynorthwyo ysgolion a darparwyr eraill i reoli’r newidiadau niferus sy’n digwydd mewn addysg.

Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a’r canllawiau – cyflwynwch eich sylwadau erbyn 2 Medi Gorffennaf 2019.

Ymgynghori ar reoliadau sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol lunio cynllun strategol Cymraeg mewn Addysg. 4 digwyddiad ymgynghori cyhoeddus. Bydd y digwyddiadau’n dechrau am 10:00 a.m ac yn gorffen am 15:30pm.

  • 13 Mehefin 2019, Ysgol Bro Teifi, Llandysul, Ceredigion
  • 20 Mehefin 2019, Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn, Llandudno, Conwy
  • 24 Mehefin 2019, Ysgol Gwent Is Coed, Casnewydd
  • 4 Gorffennaf 2019, Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg, Pontypridd

Canllawiau drafft cadw dysgwyr yn ddiogel – cyflwynwch eich sylwadau erbyn 7 Tachwedd 2019.

Ymgynghori ar ganllawiau drafft sy’n cynnwys:

  • Trosolwg o bolisïau presennol i ddiogelu pobl mewn lleoliadau addysg
  • Rhoi eglurder ynghylch y dyletswyddau penodol a osodir ar ysgolion a cholegau, a’r ffordd y dylai lleoliadau addysg eraill fabwysiadu’r cyfrifoldebau
  • Adnodd archwilio trefniadau diogelu er mwyn helpu lleoliadau addysg i adolygu eu trefniadau diogelu

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708