Cymdeithasau Lleol

Mae cyrff cynrychioliadol, fel cymdeithasau neu fforymau llywodraethwyr, mewn ardal Awdurdod Lleol (ALl), yn cyflawni diben gwerthfawr mewn pedair agwedd o leiaf:
  • maent yn rhoi cyfle i lywodraethwyr o bob ysgol yn eu ALl ffurfio rhwydwaith proffesiynol a rhannu arfer da o’u cyrff llywodraethu a’u hysgolion eu hunain;
  • maent yn gyfrwng ar gyfer trafod y datblygiadau addysg diweddaraf yn eu ALl / Consortia Rhanbarthol (CRh) ac yn y sector addysg yn genedlaethol;
  • maent yn gyfrwng effeithiol i Gwasanaethau Governors Cymru, yr ALl, y CRh a Llywodraeth Cymru i ymgynghori ar faterion strategol a pholisi sydd yn effeithio ar ysgolion, llywodraethu ac ansawdd darpariaeth addysg; ac
  • maent yn darparu mecanwaith i lywodraethwyr ymgysylltu’n llawn gyda swyddogion yr ALl / CRh i wella effeithlonrwydd ysgolion a chanlyniadau dysgwyr.Cymdeithas Llywodraethwyr Blaenau Gwent

Cymdeithas Llywodraethwyr Pen y Bont

Rwydwaith Llywodraethwyr Bwrdeistref Caerffili

Cymdeithas Llywodraethwyr Caerdydd

Cymdeithas Llywodraethwyr Ceredigion

Cymdeithas Llywodraethwyr Ceredigion

Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy

Cymdeithas Llywodraethwyr Sir y Ddinbych

Cymdeithas Llywodraethwyr Sir Fflint

Cymdeithas Llywodraethwyr Gwynedd

Cymdeithas Llywodraethwyr Merthyr Tudfil

Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Sir Fynwy

Cymdeithas Llywodraethwyr Casnewydd

Cymdeithas Llywodraethwyr Powys

Cymdeithas Llywodraethwyr Rhondda Cynon Taf

Cymdeithas Cyrff Llywodraethu Abertawe

Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Torfaen

Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Bro Morgannwg

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708