Polisi ac Ymchwil


    WG-docs-cy
    Guide-to-the-law-cy
    STPCD-cy


    Stat-instruments-cy
    WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Newidiadau i’r canllawiau statudol ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion.

ymgynghori ar:
– A ddylai cyrff llywodraethu ysgolion flaenoriaethu fforddiadwyedd wrth osod eu polisi gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion?
– A ddylai cyrff llywodraethu ysgolion sicrhau bod eitemau gwisg ysgol ar gael yn rhwydd wrth osod eu polisi gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion?
– Y defnydd o logos/brand ar wisg ysgol
– Trefniadau ysgolion gyda chyflenwyr gwisg ysgol unigol
– Cynlluniau cyfnewid/ailgylchu gwisg ysgol

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 28 Tachwedd 2022


Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708