Polisi ac Ymchwil


    WG-docs-cy
    Guide-to-the-law-cy
    STPCD-cy


    Stat-instruments-cy
    WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Trefniadau asesu: is-ddeddfwriaeth yn deillio o Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021

Ymgynghori ar 2 ddarn newydd a 2 ddarn diwygiedig o ddeddfwriaeth:
– adran 56: dyletswydd i wneud darpariaeth ynghylch trefniadau asesu (newydd)
– adran 57: hybu a chynnal dealltwriaeth o gynnydd (newydd)
– pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd (diwygiedig)
– adrodd wrth rieni/gofalwyr (diwygiedig)

Ymgynghoriad yn cau: 31 Hydref 2021

Cliciwch yma am yr ymgynghoriad


Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708