Hunanwerthuso Digidol

Mae tim GCS wedi ymuno gyda Cynnal i ddarparu templed hunanasesu ar ffurf digidol.

Mae’r e-becyn cymorth yn eich galluogi i adolygu y ffordd y mae eich corff llywodraethu yn gweithio i nodi cryfderau a meysydd ar gyfer gwelliant.

Mae hwn yn ddarpariaeth arloesol yn seiliedig o amgylch fframwaith arolygu Estyn a fydd yn helpu eich corff llywodraethu i wella ei wybodaeth a’i effeithlonrwydd mewn dull syml. Gellir uwchlwytho dogfennau allweddol yn hawdd a’u rhannu gyda chyd lywodraethwyr. Gellir cwblhau adrannau o’r pecyn cymorth ar unrhyw adeg sydd yn gyfleus i’ch corff llywodraethu.

Y ffi blynyddol ydy £37.54 a TAW.

Llanwch y ffurflen hon i ddrechrau defnyddio’r offeryn hwn os gwelwch yn ddaCysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708