Newyddion

Diweddariadau Cenedaethol - Mawrth 2023


Datganiad Ysgrifenedig: Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Mae Gweinidog y Gymraeg a Addysg wedi cyhoeddi’r penderfyniad i ymestyn cyfnod gweithredu’r Ddeddf ADY o dair blynedd i bedair blynedd.

Canllawiau i ysgolion – Y System Drosglwyddo Gyffredin ac s2s. Sut i ddefnyddio’r wefan Ysgol-i-Ysgol (s2s) i anfon a chyfnewid gwybodaeth am ddisgyblion yn ddiogel.

Canllawiau i awdurdodau lleol – Y System Drosglwyddo Gyffredin ac s2s. Canllawiau i ysgolion – sut i ddefnyddio’r wefan Ysgol-i-Ysgol (s2s) i anfon a chyfnewid gwybodaeth am ddisgyblion yn ddiogel.

Wedi’i ddiweddaru ar 1 Mawrth 2023Canllawiau presenoldeb yn yr ysgol a gwyliau crefyddol. Dyddiadau arferion a gwyliau crefyddol ar gyfer 2023, yn cynnwys cyngor ac arferion gorau i ysgolion.

Wedi’i ddiweddaru ar 1 Mawrth 2023Chwythu’r chwiban mewn ysgolion: canllawiau. Sut i ddatblygu polisi er mwyn i staff ysgolion allu sôn am bryderon am ymddygiad neu arferion mewn ffordd ddiogel a phroffesiynol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708