Newyddion

Senedd Cymru - Grwpiau ffocws Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru

Gweler isod wybodaeth gan Senedd Cymru. Byddai’n dda cynnwys llywodraethwyr.

Mae Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru am ddeall barn pobl Cymru o ran penderfynu ym mha le y bydd Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ei gwariant.

Ym mis Mai a Mehefin 2022, bydd y Pwyllgor Cyllid yn cynnal rhaglen o grwpiau ffocws ar-lein i gasglu profiadau a safbwyntiau pobl ynghylch beth mae pobl Cymru am i wariant Llywodraeth Cymru ganolbwyntio arno?

Byddai’r Pwyllgor yn gwerthfawrogi’r cyfle i glywed yr hyn sydd gennych i’w ddweud ar y mater, ac yn dymuno eich gwahodd i gymryd rhan mewn grŵp focws.

Bydd y niferoedd sy’n bresennol yn y sesiynau wedi’u cyfyngu, a byddwn yn gofyn i’r holl gyfranogwyr lenwi arolwg byr cyn y cyfarfod i wneud yn siŵr ein bod yn eich cynnwys chi yng ngwaith y Pwyllgor, a’ch croesawu yn y ffordd orau bosibl.

Mae’r arolwg yn hawdd i’w lenwi a bydd yn cymryd oddeutu 4 munud i orffen.

Bydd yr arolwg yn cau ar ddydd Gwener 20 Mai 2022.

Os hoffech gofnodi eich diddordeb mewn cymryd rhan mewn grŵp ffocws, cwblhewch yr arolwg hwn

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708