Newyddion

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer prosiect ymchwil llywodraethwyr ysgolion
Ydych chi’n Gadeirydd neu yn Is-Gadeirydd? Rydym yn chwilio am rai cyrff llywodraethwyr sydd yn fodlon treialu’r Adnawdd Myfyrdodau Llywodraethwyr Ysgolion a lansiwyd yn ddiweddar a rhannu eu profiadau. Dydy’r ymrwymiad ddim yn fawr ac rydym yn gobeithio y bydd y profiad yn ddefnyddiol ac yn anogol.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Dr Nigel Newton, WISERD, Prifysgol Caerdydd., Os hoffech ddysgu rhagor, cysylltwch gydag ef ar [email protected].

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708