Newyddion

Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu: cefnogi'r system addysg


Canllaw newydd ar gyfer Llywodraeth Cymru – 20 Mai 2020

Canllaw i gyrff llywodraethu, penaethiaid ac ymarferwyr ynghylch yr hyn y gofynnir iddynt eu gwneud i gefnogi parhad dysgu, a sut y bydd y camau a gymerir yn cael eu cefnogi.

CLICIWCH YMA I WELD


Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708