Newyddion

Digwyddiad prosiect Ansawdd Aer Dan Do mewn Ysgolion Cynradd Prifysgol Caerdydd: 21 Mawrth 2022 am 11 – 12:30


Ar 21 Mawrth am 11-12:30pm cynhelir digwyddiad lledaenu prosiect Ansawdd Aer Dan Do mewn Ysgolion Cynradd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd.

Mae Ansawdd Aer Dan Do mewn Ysgolion Cynradd yn brosiect effaith rhyngddisgyblaethol sy’n anelu at:

  • Gefnogi Cynghorau ac Ysgolion Cynradd i gynnal amodau amgylcheddol da dan do mewn ystafelloedd dosbarth.
  • Cynhyrchu adnoddau dysgu i blant ac athrawon ynghylch Ansawdd Aer Dan Do, Cysur Thermol, lleihau’r defnydd o ynni a defnyddio ynni glân.

Yn y digwyddiad:

  • Clywch gan athrawon, disgyblion ac ymchwilwyr am eu profiad o gymryd rhan mewn gweithdai cysylltiedig ag oedran.
  • Dysgwch am uchafbwyntiau prosiectau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid posibl.

Dysgwch am:

  • Sut i fonitro Ansawdd Aer mewn ystafell ddosbarth?
  • Sut mae awyru yn helpu i gynnal Ansawdd Aer da?
  • Sut mae disgyblion yn canfod cysyniadau fel Cysur Thermol neu Adeiladu Cynaliadwy?
  • Cyfle i ofyn cwestiynau a mynychu’r cinio rhwydweithio rhad ac am ddim.

Lleoliad y digwyddiad:
Ystafell 0.15, Adeilad Bute, Rhodfa Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Pwy ddylai gymryd rhan:
Mae’r digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb neu sy’n ymwneud â chynaliadwyedd a gwella ansawdd aer mewn ysgolion. Yn cynnwys: Staff Llywodraeth Cymru, Cynghorau Lleol, timau rheoli ysgolion, y rhai sy’n gyfrifol am ddatblygiad proffesiynol athrawon ac addysg plant oed ysgol ac ymchwilwyr, myfyrwyr, a rhanddeiliaid allweddol eraill. Croeso i bawb.

I gadw eich lle rhad ac am ddim nawr neu i gael gwybod rhagor:

Cofrestrwch yma i fynd i’r digwyddiad

I ddarllen mwy am y prosiect ewch i: https://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/2602593-epsrc-iaa-indoor-air-quality-in-primary-schools-project-deliver-first-workshops-in-schools

Unrhyw ymholiadau eraill – ebost: [email protected]

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708