Newyddion

Covid - Canllawiau wedi'u diweddaru gan Lywodraeth Cymru (31 Rhagfyr 2021)


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau wedi’u diweddaru ar gyfer ysgolion sy’n cynnwys Fframwaith wedi’i ddiweddaru, hysbysu / rhybuddio a hysbysu llythyr, a rhestr wirio i ysgolion ei defnyddio yn ystod y dyddiau cynllunio hyn. Mae’r dogfennau wedi’u diweddaru ar gael yma – https://llyw.cymru/gweithrediadau-ysgol-coronafeirws.

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer ysgolion wedi’u diweddaru ar gael yma – https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws.

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708