Newyddion

Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru - Gwahoddiad ar gyfer y grŵp ffocws


Mae Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru am ddeall barn pobl Cymru o ran penderfynu ym mha le y bydd Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ei gwariant.

Ym mis Hydref a mis Tachwedd 2020, bydd yPwyllgor Cyllid yn cynnal rhaglen o grwpiau ffocws ar-lein i gasglu profiadau a safbwyntiau pobl ynghylch beth mae pobl Cymru am i wariant Llywodraeth Cymru ganolbwyntio arno?

Mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan bobl sy’n ymdrin â chyllid mewn ysgolion a cholegau, fel Penaethiaid a llywodraethwyr ysgolion.

Os gallwch gefnogi gyda’r cyfle hwn, a fyddech cystal â chysylltu â Catherine McKeag – Ebost: [email protected] yn eich dewis iaith erbyn dydd Gwener 8 Hydref a gallwn drafod hyn ymhellach.

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708