Newyddion

Ymgynghoriad - Canllawiau gwella ysgolion


Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y canllawiau drafft ar wella ysgolion, sydd â’r bwriad o:

  • gryfhau effeithiolrwydd hunanwerthuso a chynllunio gwelliant gan ysgolion
  • disodli’r system gategoreiddio genedlaethol â phroses gymorth debyg nad yw’n gofyn am gyhoeddi categorïau ysgolion
  • cryfhau a rhoi eglurder ynghylch gwahanu a gwahaniaethu rhwng gweithgareddau gwerthuso/gwella a’r system atebolrwydd
  • pennu swyddogaethau a chyfrifoldebau gwahanol gyrff yn glir mewn system hunanwella.

Ymgynghoriad yn cau: 15 Mawrth 2021

Cliciwch yma am yr ymgynghoriad

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 / Jane Morris 07957 969708