Newyddion

Adolygiad Annibynnol o Drefniadau Haf 2020 i ddyfarnu graddau

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi lansiad arolwg i glywed barn dysgwyr, athrawon a rhanddeiliaid eraill am y ffordd yr aseswyd TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol yr haf hwn a’u barn am y trefniadau ar gyfer 2021.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 18 Hydref 2020.

Cliciwch yma am yr arolwg

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]cymru
Sam MacNamara 07943 887275 / Jane Morris 07957 969708