Newyddion

Arolwg Estyn o ddulliau mewn addysg o ganlyniad i darfu yn sgil COVID-19

Mae Estyn yn adolygu pa mor dda y mae ysgolion / UCDau a’u cymunedau yn cael eu cefnogi ers dechrau’r tymor.

Maen nhw eisiau i arweinwyr, athrawon, staff cymorth, llywodraethwyr, dysgwyr a rhieni / gofalwyr rannu eu safbwyntiau mewn arolwg byr dienw.

Cymerwch ran

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 / Jane Morris 07957 969708