Newyddion

Ymgynhoriad - Diwygio gweithdrefnau llywodraethu ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar newidiadau i weithdrefnau llywodraethu ysgolion a fyddai yn:

  • caniatáu cadw cofnod electronig a rhith gyfarfodydd
  • diddymu meini prawf anghymhwyso yn ymwneud â Deddf Iechyd Meddwl 1988, sydd bellach wedi dyddio.

Cliciwch yma am yr ymgynghoriad

Cyflwyno sylwadau gan 23 Medi 2020

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 / Jane Morris 07957 969708