Newyddion

Prifysgol Caerdydd - Digwyddiad ar-lein Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd

Dydd Mercher 8 Gorffennaf @ 2-4pm

Cofrestrwch yma i gadw lle


Yn galw holl ddisgyblion Blwyddyn 12: Cewch wybod ble y gall gwyddoniaeth fynd â chi yn y dyfodol a chael help i gwblhau eich cais UCAS.

Ymunwch â ni, y tîm Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer sesiwn ar-lein ryngweithiol BYW:

  • Dewch i gwrdd ag ystod o ymchwilwyr (gan gynnwys gwyddonwyr sy’n gweithio ar COVID 19)
  • Cymerwch ran mewn cwis gwyddoniaeth ar-lein gyda gwobrau talebion Amazon ar gyfer y rheiny yn y 1af, 2il a’r 3ydd safle
  • Holwch banel o arbenigwyr (gan gynnwys israddedigion meddygol, myfyrwyr PhD, Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa, staff Derbyniadau)


Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 / Jane Morris 07957 969708