Newyddion

Ymgynghoriad - Llacio’r gofynion adrodd mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru eisiau eich barn ar lacio Rheoliadau Trefniadau Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2020 i leihau’r baich ar ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru.

Ymgynghori ar:

  • diddymu Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) 2011
  • diwygio Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) 2011
  • diwygio Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011
  • diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion (Cymru) 2011
  • diwygio Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru).

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 10 Gorffennaf 2020.

Cliciwch yma am yr ymgynghoriad – Llacio’r gofynion adrodd mewn ysgolion

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708