Newyddion

Gwybodaeth ar gyfer cyrff llywodraethu - COVID 19

NEWYDD – Estyn

Mae Estyn wedi cyhoeddi gwybodaeth:
Cefnogi parhad dysgu i blant a phobl ifanc

Cyngor i arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion ac UCDau ar sut i barhau â busnes ysgol ac UCD yn ystod pandemig Covid-19

Egwyddorion allweddol i gynorthwyo â pharhau â busnes ysgol ac UCD, gan ddefnyddio technoleg lle y bo’n briodol

Estyn – Cameos a syniadau ar gyfer parhad busnes ysgol yn ystod Covid-19

Cwestiynau Cyffredin: COVID-19 ac arolygu

Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion


Ysgolion yn cynyddu gweithrediadau o 29 Mehefin: coronafeirws

Canllawiau ar ddysgu dros dymor yr haf: Diogelu Addysg (COVID-19)

Canllawiau gweithredol i ysgolion a lleoliadau Addysg: Diogelu Addysg (COVID-19)

Cadw’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu: datganiad polisi parhad dysgu

COVID-19: Apeliadau ynghylch Derbyn Dysgwyr i Ysgolion

Canllawiau ar ddiogelu dysgwyr mewn addysg: y coronafeirws

Canllawiau i hybiau ac ysgolion: coronafeirws

Staff ysgolion a’u cyflogaeth: coronafeirws

Iechyd a lles staff ysgolion a dysgwyr: coronafeirws

Amserau agor a gwasanaethau ysgolion: coronafeirws

Profion ac asesiadau: coronafeirws

Dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau: coronafeirws

Prydau ysgol am ddim: canllawiau coronafirws i ysgolion

Coronafeirws a darpariaeth gofal plant

Coronafeirws cadw pellter cymdeithasol


Cymwysterau Cymru

Cliciwch yma am wybodaeth am gyhoeddi graddau ar gyfer cymwysterau Haf 2020 a threfniadau arholiadau i flynyddoedd 10 a 12Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708