Newyddion

Mae cystadleuaeth flynyddol Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), Llunio Fy Stryd 2020, yn lansioMae’r gystadleuaeth yn agored i bob ysgol gynradd yng Nghymru, a gall unrhyw ddosbarth Cyfnod Allweddol 2 gymryd rhan. Gellir gweld manylion llawn y gystadleuaeth yma

Mae holl adnoddau’r gystadleuaeth a’r deunyddiau cefnogol i gyd ar gael ar-lein yn rhad ac am ddim, a gellir cael ateb i unrhyw gwestiwn drwy ebostio [email protected]

Mae llysgenhadon myfyrwyr a staff o Ysgol Pensaernïaeth Cymru’n hapus i gefnogi gweithdai mewn ysgolion, lle bo modd, ar gyfer y rheiny sydd eisiau cymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Ebostiwch [email protected] os hoffech chi gofrestru eich ysgol i fod yn rhan o’r gystadleuaeth ac os ydych yn ymddiddori mewn trefnu ymweliad ysgol.

Wrth gofrestru i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, anfonwch ebost gyda’r manylion canlynol:

  • Prif Gyswllt
  • Cyfeiriad ebost y prif gyswllt
  • Ysgol
  • Faint o ddosbarthiadau fydd yn cymryd rhan?
  • Blwyddyn y dosbarth(iadau)

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708