Newyddion

GDPR yn y gweithle: canllaw ymarferol i lywodraethwyr

Fe fydd ein digwyddiad nesaf ar GDPR yn y gweithle:canllaw ymarferol i lywodraethwyr, ar 20 Mawrth 2020 ar y cyd gyda Judicium Education Ltd. Gweler y daflen isod.

Y gost ydy £15.00 a TAW (gweler y telerau). Am ddim i danysgrifwyr GCS.

I gofresru, e-bostiwch eich enw, ysgol ac Awdurdod Lleol a manylion ynghylch lle i anfon yr anfoneb ar gyfer taliad i: [email protected]

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch nawr!


Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708