Newyddion

PISA adroddiad cenedlaethol: 2018

Yn 2018, cafwyd canlyniadau gan 107 ysgol ar gyfer 3,165 o ddisgyblion yng Nghymru. Cymerodd 79 o wledydd ran yn yr astudiaeth, gan gynnwys pob aelod o’r OECD a phob un o’r pedair gwlad yn y DU.

Mae’r ystadegau hyn, sydd wedi’u cynhyrchu gan y National Foundation for Educational Research, yn dangos gallu disgyblion mewn gwyddoniaeth, mathemateg a darllen ar gyfer 2018.

CLICIWCH YMA AM YR ADRODDIAD A WELD SUT DISGYBLION YNG NGHYMRU PERFFORMIO

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708