Newyddion

Digwyddiadau SkillsCymru - Hydref 2019

Arena Motorpoint, Caerdydd
 • 9 Hydref 2019 9:30am – 3pm & 4pm – 6:30pm
 • 10 Hydref 2019 9:30am – 3pm
 • Venue Cymru, Llandudno
 • 16 Hydref 2019 5pm – 7pm
 • 17 Hydref 2019 9:30am – 3pm

 • Mae SkillsCymru yn ei gwneud yn bosib i filoedd o bobl ifanc ddychmygu llwybr dyfodol eu gyrfa gyda gweithgareddau cwbl ryngweithiol.

  Ers 2010, mae SkillsCymru yn dod â chyflogwyr o ystod o ddiwydiannau, prifysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ynghyd i helpu pobl ifanc i archwilio’r sgiliau bydd arnyn nhw eu hangen i fod yn barod am fyd gwaith.

  PAM YMWELD Â SKILLSCYMRU

  SkillsCymru yw arddangosfeydd pennaf sgiliau, gyrfaoedd a phrentisiaethau Cymru. Mae’r digwyddiadau yn cynnig y cyfle i bobl 14-24 oed, eu hathrawon, arweinwyr gyrfaoedd a’u rhieni a theuluoedd gael profiad o swyddi’r dyfodol i gyd mewn un lle. Mae natur ryngweithiol y digwyddiad yn gadael i bobl ifanc roi cynnig ar sgiliau newydd a chreu’r cysylltiad rhwng y sgiliau hynny a gyrfaoedd posibl y dyfodol. Rydym yn argymell bod ysgolion, colegau a chweched dosbarthiadau yn dod â myfyrwyr Blynyddoedd 10, 11, 12 a 13. Ymhlith yr ymwelwyr eraill mae israddedigion, graddedigion diweddar, oedolion ifanc, NEETs, rhieni, gofalwyr, athrawon ac arweinwyr gyrfa. Mae SkillsCymru yn addas i bobl ifanc o bob gallu ac uchelgais p’un a ydyn nhw’n chwilio am swydd neu brentisiaeth, addysg bellach neu uwch, lleoliadau gwaith neu gyngor ac arweiniad gan arbenigwyr.

  Cliciwch yma am y pamffled

  Sylwadau

  Ychwanegu sylw

  Cysylltwch â ni

  01443 844532 [email protected]
  Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708