Newyddion

Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru: adroddiad cyntaf 2019

Mae’r adroddiad cyntaf ynghylch cyflog athrawon yng Nghymru wedi’i gyhoeddi. Rhestrir yr argymhellion isod:

 1. Argymhellwn y dylid cynyddu isafswm statudol y PYC 5% a chynyddu uchafswm statudol y PYC 2.4%.
 2. Argymhellwn y dylid cynyddu’r isafswm statudol a’r uchafswm statudol ar gyfer pob ystod cyflog arall (YCU, YCGA ac athrawon heb gymhwyso), a phob lwfans, 2.4%.
 3. Argymhellwn y dylid dileu’r pwynt disgresiynol presennol 6a, gan symud y rheini sydd ar 6a i uchafswm statudol newydd y PYC.
  A4 Mewn perthynas â phwyntiau graddfa disgresiynol M2-M5 ar y PYC:
  - argymhellwn y dylid eu cynyddu i ddileu effaith andwyol y 1% o wahaniaeth sy’n berthynol i bwyntiau M1 ac M6 a gyflwynwyd drwy weithredu dyfarniad cyflog 2017; a’u
  - cynyddu 2.4% ar ben hyn.
 4. Argymhellwn y dylid cynyddu’r pwyntiau graddfa disgresiynol ar bob ystod cyflog arall (YCU, YCGA ac athrawon heb gymhwyso) 2.4%.
 5. Argymhellwn y dylai’r holl awdurdodau lleol a’r holl ysgolion a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru weithredu’r graddfeydd cyflog diwygiedig sy’n ymgorffori argymhellion A1-A5 (fel y nodir yn Atodiad B).
 6. Argymhellwn y dylai’r graddfeydd cyflog yn Atodiad B ddod yn statudol a chael eu cyhoeddi yn y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol i Gymru. Yn ddelfrydol, dylai’r argymhelliad hwn gael ei weithredu ar gyfer 2019, ond os na ellir gwneud hyn, dylai fod ymrwymiad i wneud hynny o 2020 ymlaen.
 7. Argymhellwn adolygiad sylfaenol o gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ac arweinwyr yng Nghymru i ategu’r agenda diwygio addysg.

Cliciwch yma i gael yr adroddiad

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708