Newyddion

Canllawiau drafft cadw dysgwyr yn ddiogel

Canllawiau drafft cadw dysgwyr yn ddiogel – cyflwynwch eich sylwadau erbyn 7 Tachwedd 2019.

Ymgynghori ar ganllawiau drafft sy’n cynnwys:

  • Trosolwg o bolisïau presennol i ddiogelu pobl mewn lleoliadau addysg
  • Rhoi eglurder ynghylch y dyletswyddau penodol a osodir ar ysgolion a cholegau, a’r ffordd y dylai lleoliadau addysg eraill fabwysiadu’r cyfrifoldebau
  • Adnodd archwilio trefniadau diogelu er mwyn helpu lleoliadau addysg i adolygu eu trefniadau diogelu

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708