Newyddion

Cyfrifon i lywodraethwyr bellach ar gael ar Hwb

Gall ysgolion greu cyfrifon Hwb ar gyfer aelodau o’u Corff Llywodraethu. Bydd hyn yn rhoi mynediad iddynt i’r adran ‘Llywodraethwyr’ ar Lwyfan Dysgu Hwb yr ysgol, a hefyd cyfrif Office 365.

Bydd y rhain fodd i Gyrff Llywodraethu ar draws Cymru fanteisio ar yr un dulliau cydweithio a chyfathrebu y mae athrawon a dysgwyr wedi bod yn eu mwynhau drwy lwyfan Hwb. Mae’r rhain yn cynnwys calendrau a rennir, cyfleuster storio dogfennau a rennir, a’r gallu i weithio ar ddogfennau gyda’i gilydd, mewn amser real, gyda Microsoft Office 365.

Mae Pencampwr Digidol yn gallu ailosod cyfrineiriau Llywodraethwyr.

All school Governors could have:

  • a Hwb account (created by the school Digital Champion)
  • a professional email address and 50 Gb mailbox
  • Secure Hwbmail to Hwbmail email and further security controls available
  • Personal OneDrive for file storage
  • Access to secure shared areas as set up by the school
  • Access to professional learning community Networks in the Hwb Community
  • Areas like EAS have created online training resources in Hwb for their governors.

Gallwch gael cymorth gan eich arweinydd digidol lleol drwy e-bostio [email protected]

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708